Lorelinde Verhees (Den Bosch 1983)

English version below

Ik ben geïnteresseerd in de manier en verschillende fases waarop de betekenis van een object tot stand komt.
Het afbeelden, of de afbeelding speelt hierin een belangrijke rol als reflexief instrument. Ik maak gebruik van assemblage en montage om verbanden tussen ongelijksoortige zaken te leggen en zichtbaar te maken. Deze aanpak krijgt vaak een fysieke vorm in een installatie, waarin ik met eigen, en met toegeëigende objecten, sculptuur, video en afbeeldingen werk. Ik haal inspiratie uit de werking van verschillende systemen; (kunst)media, onder meer fotografie, architectuur, comics, film, taal, (kunst)geschiedenis en politieke systemen. Binnen de filosofie ben ik geïnteresseerd in de fenomenologie en dialectiek.

Het object zelf fungeert enerzijds als een stand-in om een relatie te onderzoeken, maar anderzijds vertegenwoordigt het een heel eigen staat van zijn die me fascineert. Kunnen we het object kennen? En wat betekent het opnieuw verschijnen van het object? Hoe zijn beeld en afbeelding met elkaar verbonden?

Meer lezen:

Wat de helderziende me vertelde of: enkele meditaties over een steen
Essay door Mark Kremer als bijdrage in mijn solotentoonstelling bij P/////AKT, Amsterdam 2017

Lorelinde Verhees en Wineke Gartz in P/////AKT, door Saskia Monshouwer

Lorelinde Verhees (Den Bosch 1983)

I'm interested in the ways and various stages in which the meaning of an object is established. The act of depicting, and the image itself both play important roles as a reflective instruments.
I use assemblage and montage as methods to draw links between seemingly disparate things and visualize them. This approach often gets the physical form of an installation, in which I work with both my own, and appropriated objects, sculptures, video and images.
Inspiration comes from the way different systems operate; be it (art) media - including photography, architecture, comics, film, language, art history and political systems. Within philosophy I'm interested in phenomenology and dialectics.

The object itself acts both as a stand-in to research a relationship (the relationship between the object and system in which it functions), on the other hand it represents a unique state of being that fascinates me. Can we know the object? How can we understand the re-appearance of an object (it's relationship to depiction and reproduction)? How are image and object connected?

Read more:

Wat de helderziende me vertelde of: enkele meditaties over een steen
Essay by Mark Kremer as contribution for my solo exhibition at P/////AKT, Amsterdam 2017

Lorelinde Verhees en Wineke Gartz in P/////AKT, by Saskia Monshouwer